oc licencja transportowa
najlepsza agencja ubezpieczeń w Rybniku

Zapewniamy:

 • Dojazd do Klienta

 • Pomoc w wycenie przedmiotu ubezpieczenia

 • Przypomnienie o końcu ubezpieczenia

 • Dobór poziomu ochrony do indywidualnych potrzeb i wielkości firmy

 • Przy kompleksowym ubezpieczeniu możliwość negocjacji stawek

Ubezpieczenia majątkowe dla firm:

 • Budynków
 • Rzeczy ruchomych
 • Kradzieży z włamaniem i rabunkiem
 • Wandalizmu
 • Gotówki
 • Utraty zysku
 • Mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym (cargo)
 • Floty samochodowe
 • OC dla członków zarządu i rad nadzorczych
 • OC przewoźnika i kabotaż
 • OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia
 • OC grup zawodowych w tym OC lekarzy
 • OC biura rachunkowego
 • NNW pracowników

Ubezpieczenia życiowe i zdrowotne

 • Grupowe ubezpieczenia pracowników (już od dwóch osób)

 • Ubezpieczenia zdrowotne

 • Programy motywacyjne i lojalnościowe

Ubezpieczenia przemysłowe dla firm:

 • Od pożaru i innych zdarzeń losowych
 • All risks - od wszystkich ryzyk
 • Lotnicze
 • Techniczne
 • Maszyn i sprzętu budowlanego
 • Budowlano-montażowe
 • Sprzętu elektronicznego
 • Finansowe, gwarancje
 • Ubezpieczenie od kłopotów z fiskusem

Ubezpieczenia branżowe m.in. dla:

 • Rolników
 • Gastronomii
 • Ubezpieczenia sklepów
 • Aptekarzy
 • Lekarzy
 • Przychodni
 • Nauczycieli
 • Szkół i uczelni wyższych
 • Biur podróży
 • Architektów
 • Wychowawców kolonijnych
 • Ubezpieczenie placówek w centrach handlowych w tym OC działalnosci
 • Inne